องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสายต้นตาล หมู่ที่ 5 [ 1 ธ.ค. 2558 ]109
182 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) จำนวน ๑ หลัง และอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพด.๒) จำนวน ๑ หลัง [ 12 ต.ค. 2558 ]91
183 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง-ป่าหวาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีตกลงราคา [ 30 พ.ย. 542 ]89
184 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง [ 30 พ.ย. 542 ]104
185 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 542 ]97
186 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห่าง-ศาลาดิน บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 542 ]93
187 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 542 ]90
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10