องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบ้านป่าหวาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]114
22 ประกาศเปิดเผยราคาโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวลาย [ 9 ก.ย. 2564 ]113
23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวพัฒนา ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]110
24 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]108
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าง ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]111
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]97
27 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]95
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]95
29 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย [ 21 ส.ค. 2563 ]100
30 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]97
31 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโพน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]104
32 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]98
33 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชฝายหลวงบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 (คลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]93
34 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกนานายพรม ปะหารัตน์ตา ถึงไร่นายทรงสิทธิ์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]101
35 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มพันธ์ทองถึงคุ้มฝายหลวง บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]96
36 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบสระหนองกุดเมื่อย บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]105
37 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกหมู่บ้านถึงบ้านโนนสว่าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]98
38 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัน จากสามแยกบ้านนางหนู โพธิ์สิมถึงสามแยกเส้นรอบหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]102
39 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่างถึงป่าหวาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]90
40 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]106
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10