องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 [ 12 พ.ค. 2563 ]95
42 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาคัดลอกข้อมูลที่ดิน สำรวจภาคสนาม บันทึกเจ้าของทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ พร้อมทำการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพ [ 5 พ.ค. 2563 ]90
43 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองห่าง-โนนแดง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]91
44 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดหนองแสงด้านทิศตะวันตก บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]91
45 ประกาศราคากลางโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม-บัวลาย โดยการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]100
46 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2563 ]90
47 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]87
48 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]93
49 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินคันคลองบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]89
50 ประกาศเปิดเผยราคารกลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังท้องถิ่นจากสระ SML -นานายจันดา หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]89
51 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายปากอุโมงค์ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]94
52 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายคุ้มพันธ์ทอง-คุ้มฝายหลวง หมู่ที่ 11 [ 17 มี.ค. 2563 ]93
53 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง VIP 2 ชั้น จำนวน 4 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพา่ะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2563 ]90
54 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]89
55 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]85
56 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]86
57 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโพน หมู่ที่ 2-บ้านหนองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]80
58 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหัน หมู่ที่ 8-บ้านสามเมือง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]85
59 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]82
60 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง VIP 2 ชั้น จำนวน 56 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพา่ะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]80
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10