องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย ม.4 [ 8 ก.ค. 2562 ]90
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย ม.4 [ 8 ก.ค. 2562 ]91
83 ประกาศราคากลางโครงการถมดินคันทาง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 [ 24 มิ.ย. 2562 ]99
84 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]101
85 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]106
86 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านขามป้อม ชาวงข้างวัดขามป้อม-ลำห้วยยาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]96
87 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางสายโคกสระกลาง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]90
88 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดโนนสวรรค์สว่างวนาราม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]163
89 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายบ้านวังโพน-หนองบัวพัฒนา บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]106
90 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มห้วยบง บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]104
91 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามเมือง-อ้อยช้าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]97
92 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายดนัย ไพราม บ้านหนองบัวพัฒนา ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]105
93 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]99
94 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายป่าหวาย-คึมม่วง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]105
95 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]95
96 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห่าง-ศาลาดิน บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]94
97 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสว่าง-ป่าหวาย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]102
98 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนาผู้ใหญ่ดนัย ไพราม บ้านหนองบัวพัฒนา ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]96
99 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังโพน หมู่ที่ 2 หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]105
100 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนาเฮี้ย บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]96
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10