องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกหนองกุดเมื่อยและปรับปรุงคันคู บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]84
102 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง-บ้านป่าหวาย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]91
103 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชนในตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]89
104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยยาง หมู่ที่ 5,7 [ 17 ม.ค. 2562 ]87
105 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยยาง หมู่ที่ 5,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ม.ค. 2562 ]88
106 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2561 ]93
107 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรังจำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]88
108 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]91
109 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนร์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2561 ]93
110 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]96
111 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]90
112 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนองกุดเมื่อย บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]107
113 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]96
114 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]85
115 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]91
116 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคู่ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]97
117 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]90
118 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]79
119 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]80
120 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]80
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10