องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]85
122 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมคันทาง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 [ 16 ก.พ. 2561 ]93
123 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมคันทาง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2561 ]89
124 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง [ 22 ม.ค. 2561 ]83
125 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับเกรดถนนลูกรังจำนวน 3 จุด [ 19 ม.ค. 2561 ]84
126 ประกาศราคากลางโครงการปรับเกรด จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2561 ]85
127 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2560 [ 27 ธ.ค. 2560 ]82
128 ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.บัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2560 ]85
129 ประการศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีตกลงราคา [ 17 ส.ค. 2560 ]88
130 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงสว่าง ม.7 โดยวิธีตกลงราคา [ 26 ก.ค. 2560 ]87
131 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาโดม บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีตกลงราคา [ 24 ก.ค. 2560 ]88
132 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านดอนหัน ม.8 โดยวิธีตกลงราคา [ 21 ก.ค. 2560 ]89
133 ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืช (ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา) [ 12 ก.ค. 2560 ]92
134 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 [ 28 มิ.ย. 2560 ]92
135 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 [ 28 มิ.ย. 2560 ]91
136 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห่าง-ศาลาดิน หมู่ที่ 10 โดยวิธีตกลงราคา [ 26 มิ.ย. 2560 ]83
137 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห่าง-ศาลาดิน หมู่ที่ 10 [ 23 มิ.ย. 2560 ]89
138 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 [ 13 มิ.ย. 2560 ]86
139 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง-ป่าหวาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีตกลงราคา [ 8 มิ.ย. 2560 ]89
140 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ ม.13 โดยวิธีตกลงราคา [ 2 มิ.ย. 2560 ]89
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10