องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 [ 15 ส.ค. 2562 ]146
122 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห่าง-ศาลาดิน บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]155
123 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าหวาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]152
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย ม.4 [ 8 ก.ค. 2562 ]139
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย ม.4 [ 8 ก.ค. 2562 ]137
126 ประกาศราคากลางโครงการถมดินคันทาง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 [ 24 มิ.ย. 2562 ]152
127 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]143
128 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]153
129 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านขามป้อม ชาวงข้างวัดขามป้อม-ลำห้วยยาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]146
130 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางสายโคกสระกลาง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]143
131 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดโนนสวรรค์สว่างวนาราม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]237
132 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายบ้านวังโพน-หนองบัวพัฒนา บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]153
133 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มห้วยบง บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]151
134 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามเมือง-อ้อยช้าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]144
135 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายดนัย ไพราม บ้านหนองบัวพัฒนา ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]152
136 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]141
137 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายป่าหวาย-คึมม่วง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]154
138 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดป่าหวาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]144
139 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห่าง-ศาลาดิน บ้านหนองห่าง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]141
140 ประกาศปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสว่าง-ป่าหวาย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]148
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12