องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o22 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไฮ - รกฟ้า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๒ [ 2 ส.ค. 2559 ]94
162 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองห่าง – ศาลาดิน บ้านหนองห่าง หมู่ที่ ๑๐ [ 2 ส.ค. 2559 ]98
163 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบบ้านนายคมธิชา บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ [ 1 ส.ค. 2559 ]90
164 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสว่าง - ป่าหวาย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖ [ 1 ส.ค. 2559 ]95
165 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้านวังโพน บ้านวังโพน หมู่ที่ ๒ [ 26 ก.ค. 2559 ]98
166 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๔ [ 26 ก.ค. 2559 ]89
167 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ [ 25 ก.ค. 2559 ]99
168 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดทับแน่น บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ [ 21 ก.ค. 2559 ]97
169 จัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อ คสล. ลงลำห้วยทรายหนองน้ำข้างวัดป่าหวาย หมู่ที่ ๔ [ 21 ก.ค. 2559 ]95
170 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายโนนงิ้ว – หนองสรวง บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๓ [ 14 ก.ค. 2559 ]90
171 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านนายคมธิชา – รอบบ้าน บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ [ 14 ก.ค. 2559 ]97
172 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายสามแยกสนามกีฬา – หนองนาเฮี้ย บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘ [ 29 มิ.ย. 2559 ]91
173 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายสระใหม่ – นานายหัน (จรดถนนดินสายต้นตาล) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ [ 28 มิ.ย. 2559 ]85
174 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายไร่นายทรงสิทธ์ เศษลือ – โคกเฒ่าซุย บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๒ [ 20 มิ.ย. 2559 ]95
175 จะจัดจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย [ 8 ก.พ. 2559 ]93
176 จัดจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย [ 8 ก.พ. 2559 ]86
177 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกโรงสีชุมชน-ลำห้วยทราย บ้านดอนหัน ม.8 โดยวิธีตกลงราคา [ 8 ธ.ค. 2558 ]109
178 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสายต้นตาล หมู่ที่ 5 [ 1 ธ.ค. 2558 ]99
179 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) จำนวน ๑ หลัง และอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพด.๒) จำนวน ๑ หลัง [ 12 ต.ค. 2558 ]82
180 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง-ป่าหวาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีตกลงราคา [ 30 พ.ย. 542 ]80
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10